Our Team

Sudha Jhijaria

Senior manager

Delhi/ncr

Sanjay Ahlawat

Manager (finance & accounts)

Delhi/ncr

Ajitesh Chowdhury

Senior executive

Delhi/ncr

Mohit Chauhan

Junior executive

Delhi/ncr

Ananda babu.E

Executive

Tamil Nadu

Saravana kumar .R

Junior executive

Tamil Nadu

Venugopal.G

Junior executive

Andhra Pradesh

Pullaiah.D

Junior executive

Andhra Pradesh

Srikanth

Supervisor

Karnataka

Babu rao talwar

Supervisor

Karnataka

Vitthal suryawanshi

Junior executive

Maharashtra

Paresh randive

Junior executive

Maharashtra

Moinak paul

Junior executive

West Bengal

Anand vijay

Junior executive

West Bengal

Kamil vahela

Junior executive

Gujarat